HẦM CẤP ĐÔNG NHANH

Đối với nhà máy cần Hầm đông lạnh cấp  đông nhanh  cho sản phẩm, yêu cầu tiên quyết là kiểm soát nhiệt độ bảo quản sản phẩm trong kho lạnh trong thời gian ngắn nhất, đạt yêu cầu sản phẩm nhất.

Công Ty sẽ thiết kế tính toán một cách hiệu quả và chính xác nhất để nhiệt độ, thời gian và công suất vận hành tốt nhất cho từng loại sản phẩm riêng biệt

Với công nghệ 4.0, khi khách hàng có yêu cầu, Công Ty có thể hỗ trợ giám sát, cảnh báo từ xa cho khách hàng khi có tín hiệu sự cố đồng thời tư vấn khách hàng xử lý sự cố trước khi cần sự có mặt của bộ phận dịch vụ bảo trì.